معرفی دوره

آموزش کتابخانه react-icons – ساخت مینی پروژه Social Media Box

آموزش کتابخانه Lodash – استفاده در پروژه واقعی

آموزش کتابخانه Axios – پیاده سازی پروژه

آموزش react-google-recaptcha – پیاده سازی فرم لاگین با قابلیت Googla Recaptcha

آموزش کتابخونه Formik – پیاده سازی پروژه ثبت سفارش

آموزش کتابخانه Yup – پیاده سازی مینی پروژه

آموزش کتابخانه react-hook-form – پیاده سازی پروژه

آموزش کتابخانه React-Query – پیاده سازی پروژه

آموزش کتابخانه SWR – پیاده سازی پروژه

استفاده از Map (نقشه) در ری‌اکت – پیاده سازی پروژه

آموزش کتابخانه Recharts – پیاده سازی صفحه اصلی Cms

آموزش کتابخانه i18n – پیاده سازی قالب چندزبانه

آموزش استفاده از درگاه پرداخت زرین‌پال در ری‌اکت

آموزش استفاده از سرویس های Sms در ری‌اکت

تست نویسی با Jest (در حد آشنایی)

پیاده سازی SSO در ری‌اکت

2 فصل بعدی رو شما انتخاب کن :))

توسعه RemoveTodo از Dom و دیتابیس json-server