سرفصل ها

آشنایی با کارت شبکه ،آشنایی با آدرس های منطقی و فیزیکی ، تغییر…

آشنایی با کارت شبکه ،آشنایی با آدرس های منطقی و فیزیکی (همون ای پی و مک آدرس) ، تغییر مک آدرس ، ای پی های پابلیک و پرایویت ، ای پی و مک آدرس چقدر برای یک هکر مهمه ؟