سرفصل ها

شبکه توی بحث هک و امنیت چه کاربردی داره؟ اصلا شبکه چیه؟انواع شبکه ها از…

شبکه توی بحث هک و امنیت چه کاربردی داره؟ اصلا شبکه چیه؟انواع شبکه ها از نظر ابعاد جغرافیایی ، انواع شبکه ها Work Group -Domain ، آشنایی با شبکه های ایرگپ و روش های نفوذ به این شبکه ها ، برای یه هکر فرقی میکنه شبکه از چه نوعی باشه؟ نگاهی زیرچشمی به هکر ها در دنیای واقعی