آموزش جامع Css3 (آپدیت ۲۰۲۳)

  • سطح دوره: مبتدی
  • مدت زمان 10:2:5
  • اخرین بروزرسانی 2023/06/03

مباحث این دوره

46 درس10:2:5

سرفصل های دوره جدید(درحال بارگذاری)

8بررسی ویژگی Border00:14:36
9بررسی ویژگی Margin00:15:08
10بررسی ویژگی Padding00:11:29
11بررسی ویژگی های Width, Height و Css Units00:22:37
12MaxMin – Width Height00:14:45
13مفهوم BoxModel و ویژگی BoxSizing00:12:28
14ویژگی Outline00:06:00
15بررسی ویژگی های تراز بندی متون00:19:50
16بررسی ویژگی Decoration و Transformation00:08:55
17بررسی ویژگی های Text Spacing00:16:00
18بررسی ویژگی Text Shadow00:05:44
19توضیح کلی درباره فونت ها در وب و ویژگی FontFamily00:11:00
20بررسی ویژگی Font Size,Weight00:14:10
21نحوه اضافه کردن فونت به پروژه + FontFace Rule00:16:50
22PseudoClasses – جلسه اول00:10:01
23بررسی ویژگی های List Style00:10:22
24بررسی ویژگی Display – جلسه اول00:07:14
25بررسی ویژگی Display – جلسه دوم00:13:06
26توضیح مفهوم Flow00:11:29
27بررسی ویژگی Position – جلسه اول00:17:53
28بررسی ویژگی Position – جلسه دوم00:20:18
29بررسی ویژگی Z index00:17:09
30بررسی ویژگی Overflow00:09:24
31آشنایی کلی با FlexBox00:28:25
32توضیح تمرین و پروژه اول دوره00:09:11
33پیاده سازی ساختار Html پروژه اول00:18:56
34توسعه Style پروژه اول00:26:12
35PseudoClasses – جلسه دوم00:16:36
36PseudoElements – جلسه اول00:14:51
37PseudoElements – جلسه دوم00:10:23
38بررسی ویژگی Opacity00:04:30
39Attribute Selectors00:08:59
40بررسی مفهوم Specificity و اولویت ها00:12:40
41بررسی توابع ریاضی00:21:57
42مباحث تکمیلی00:12:37
43بررسی Gradients00:13:14
44بررسی ویژگی Box Shadow00:09:39
45بررسی ویژگی های Text Effects00:07:56
46بررسی ویژگی Transition00:16:43
رایگان