استایل دهی تمپلیت

مباحث این قسمت:

  • استایل دهی تمپلیت پست لیست
  • آشنایی با objects.count
  • آشنایی با forloop.counter

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://codepen.io/michellebarker/pen/poLoeRq