ایجاد پنل ادمین

مباحث این قسمت:

  • ساخت superuser
  • رجیستر کردن مدل Post
  • ساخت و ویرایش post و user

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/contrib/admin/