آموزش رایگان ویو جی اس مقدماتی تا پیشرفته

  • سطح دوره: پیشرفته
  • مدت زمان 13:4:36
  • اخرین بروزرسانی 2022/09/01

مباحث این دوره

62 درس13:4:36

سرفصل ها

5مینی پروژه نمایش پسورد (تمرینی برای رویداد ها و متد ها)11:07
6اتصال دیتای یک طرفه (One way data binding)11:00
7اتصال دیتای دو طرفه (Two way data binding)12:54
8استفاده از شرط ها10:54
9پروژه فرم (تمرینی برای شرط ها در Vue Js)9:42
10استفاده از حلقه ها در Vue Js15:01
11تفاوت بین v-if و v-show4:23
12پروژه Todo10:40
13اتصال استایل ها از ویو جی اس (class and style binding)14:38
14مینی پروژه style binding9:54
15نحوه تعریف Computed در Vue13:14
16نحوه تعریف watch در Vue11:18
17مینی پروژه تبدیل مقادیر برای watch6:51
18مینی پروژه …Typing برای watch8:26
19نحوه پیاده سازی کامپوننت ها11:29
20نحوه تعریف props در کامپوننت9:46
21مینی پروژه دوره های آموزشی برای کامپوننت ها14:28
22آموزش refs در VueJs10:36
23نحوه ارزیابی prop ها در Vue11:54
24آموزش slot ها در کامپوننت9:49
25آموزش local component ها در VueJs7:58
26Event Modifier ها در Vue Js – قسمت 128:24
27Event Modifier ها در Vue Js – قسمت 28:54
28مفهوم mount در Vue Js10:49
29معرفی متد های lifeCycle در Vue Js14:53
30نحوه استفاده از متد های lifeCycle18:49
31استفاده از دیرکتیو is برای نمایش کامپوننت ها8:38
32نحوه نصب و راه اندازی Vue Cli21:39
33بررسی ساختار پروژه Vue Cli19:17
34مفهوم import و export در Vue Cli13:20
35استفاده از کامپوننت های تودرتو (Nested Component)11:43
36استایل دهی به کامپوننت های Vue Cli7:47
37مفهوم و نحوه عملکرد Virtual Dom (بصورت تئوری)13:47
38نحوه عملکرد Virtual Dom در Vue (بصورت عملی)13:53
39تغییر و ارسال دیتا از کامپوننت parent به child10:49
40تغییر و ارسال دیتا از کامپوننت child به parent (به کمک emit)11:00
41مینی پروژه فالو/آنفالو با Vue Cli21:11
42چرا در Vue نباید از BootStrap استفاده کرد؟8:39
43نحوه نصب و استفاده از فریمورک BootStrap-Vue در Vue18:23
44استفاده از EventBus در Vue23:35
45ساختن Directive های کاستوم14:41
46درک مفاهیم Spa و Route10:28
47نصب و پیکربندی Vue Router19:38
48مینی پروژه Spa14:04
49مفهموم name در Router7:59
50کار با Dynamic Route و History Mode30:22
51Api چیست؟8:09
52دریافت Api از openWeatherMap6:54
53کد نویسی Ui پروژه Weather App12:11
54دریافت اطلاعات از Api26:47
55نمایش تاریخ و زمان در پروژه Weather App12:05
56استفاده از Axios برای ارسال ریکوئست به Api8:00
57پروژه Calculator / نحوه پیاده سازی5:09
58پیاده سازی پروژه ماشین حساب – قسمت 113:58
59پیاده سازی پروژه ماشین حساب – قسمت 213:38
60پروژه فروش بلیط آنلاین – نحوه پیاده سازی6:23
61پیاده سازی پروژه فروش بلیط آنلاین13:53

کانسپت (سرفصل) های ارائه شده در Vue3

رایگان