جشنواره تابستانه فقط تا ۱۰ صبح امروز(۸ تیر) تمدید شد ❗️

مشاهده تخفیفات

پیشنیاز ها و بررسی بازار کار و نحوه یادگیری کدنویسی تحت وب

سرفصل ها

پیشنیاز ها و بررسی بازار کار و نحوه یادگیری کدنویسی تحت وب
دانلود ویدئو

پیوست ها

2-htmlpro.zip