آموزش رایگان HTML مقدماتی + مینی پروژه های جذاب

  • سطح دوره: مبتدی
  • مدت زمان 3:35:20
  • اخرین بروزرسانی 2021/09/08

مباحث این دوره

17 درس3:35:20

سرفصل ها

5آشنایی کامل با اَتریبیوت ها در Html 510:32
6کار با متون در html 5 ، تگ p ، تگ h ، تگ span ، تگ hr و بررسی تفاوت ها و کاربرد های مخصوص هر تگ11:34
7اموزش تکمیلی تگ a ، بررسی اتریبیوت ها آن ، Text decoration ، target12:53
8کار با عکس ها و اتریبیوت های مرتبط ، width ، height ، alt ، title14:47
9آموزش جامع و مفصل لیست ایتم ها ، ul ، li ، ol و بررسی تفاوت ها + * مینی پروژه *14:31
10توضیح مفصل در مورد تگ div12:02
11آشنایی با فرم ها و ساخت انواع فیلد Form – Label – input و بررسی اتریبیوت ها Type ، Value ، Name16:25
12کار با checkbox و radiobox و بررسی اتریبیوت های Date – number – password – color12:48
13بررسی table-caption-tr-th-td و ساخت یک جدول انالیز کاربران13:12
14آشنایی با نحوه کامنت نویسی در HTML7:33
15روش های فراخوانی Css به پروژه به روش های = internall – externall – inline7:42
16توضیحاتی در مورد کاربرد های این دوره و پاسخ دهی برخی از سوالات متداول8:43
17صحبت های پایانی و جمع بندی6:57
رایگان