پیاده سازی پروژه سبزلرن

پیاده سازی پروژه دوم دوره (به انتخاب دانشجو های دوره)

سخن پایانی

معرفی دوره + پاسخ به سوالات متداول