سرفصل ها

اصلا سیستم عامل چیه ؟ ، کرنل چیه ؟ ، داستان به وجود آومدن….

اصلا سیستم عامل چیه ؟ ، کرنل چیه ؟ ، داستان به وجود آومدن لینوکس ، اپن سورس چیه ؟ ، توزیع های مختلف لینوکس ، ما میتونیم یک سیستم عامل بسازیم؟ سیستم عامل اشکان لینوکس ! ، لینوکس برای ما ایرانی ها خیلی نون و آب داشت !؟