توسعه کلاینت پروژه با React

آماده سازی و پیکربندی دیتابیس

توسعه سمت سرور با Nodejs

اتصال کلاینت و سرور و توسعه نهایی کل پروژه

سخن پایانی

ایجاد Index Page و توسعه سکشن پست های مخصوص کاربر