آشنایی با اصطلاحات لازم و روند توسعه پروژه در شرکت های برنامه نویسی

توسعه کلاینت پروژه با React

آماده سازی و پیکربندی دیتابیس

توسعه سمت سرور با Nodejs

اتصال کلاینت و سرور و توسعه نهایی کل پروژه

سخن پایانی