جشنواره تابستانه فقط تا ۱۰ صبح امروز(۸ تیر) تمدید شد ❗️

مشاهده تخفیفات

الگوریتم چیست؟ (بخش دوم)

فصل سوم: انواع داده (سطح یک)

فصل چهارم: دستورات کنترلی (تصمیم)

فصل پنجم: دستورات کنترلی (تکرار)

فصل ششم: تابع

فصل هفتم: انواع داده (سطح دو)

فصل هشتم: ماژول ها و بسته ها

فصل نهم: فایل ها، ورودی و خروجی

فصل دهم: کلاس (در حال ضبط)

فصل هفدهم(اختیاری): حل تمرینات تمام فصل ها (در حال ضبط)

فصل هجدهم(اختیاری): مینی پروژه برای تمام فصل ها (در حال ضبط)

الگوریتم چیست؟ (بخش دوم)
دانلود ویدئو