تا ۶۰ درصد تخفیف ویژه در جشنواره تابستانه سبزلرن😍

مشاهده تخفیفات

معرفی و نصب IDE پای چارم

فصل سوم: انواع داده (سطح یک)

فصل چهارم: دستورات کنترلی (تصمیم)

فصل پنجم: دستورات کنترلی (تکرار)

فصل ششم: تابع

فصل هفتم: انواع داده (سطح دو)

فصل هشتم: ماژول ها و بسته ها

فصل نهم: فایل ها، ورودی و خروجی

فصل دهم: کلاس (در حال ضبط)

فصل هفدهم(اختیاری): حل تمرینات تمام فصل ها (در حال ضبط)

فصل هجدهم(اختیاری): مینی پروژه برای تمام فصل ها (در حال ضبط)

معرفی و نصب IDE پای چارم
دانلود ویدئو
× 2 روز مونده تا پایان تخفیف 60 درصدی سبزلرن 2 روز مونده تا پایان تخفیف 60 درصدی سبزلرن