معرفی دوره

مباحث پیشرفته ریداکس

آموزش پکیج Redux-Thunk

آموزش پکیج Redux-logger

کار با اکستنشن Redux-Devtools

آموزش پکیج React-Redux – پیاده سازی پروژه

اموزش پکیج Redux-Toolkit

پیاده سازی پروژه Cms با React – Redux همراه با بک‌اند واقعی Nodejs

سخن پایانی ✌️❤️

ساخت Action Creator های لازم برای Counter