معرفی دوره

مباحث پیشرفته ریداکس

کار با اکستنشن Redux-Devtools

آموزش پکیج React-Redux – پیاده سازی پروژه

آموزش پکیج Redux-Persist – پیاده سازی پروژه

آموزش پکیج Redux-Thunk

آموزش پکیج Redux-Saga

اموزش پکیج Redux-Toolkit

پیاده سازی پروژه Cms با React – Redux همراه با بک‌اند واقعی Nodejs

سخن پایانی ✌️❤️

Reducer چیه؟ – پیاده سازی Reducer برای 3 پروژه مختلف