آموزش اصولی RegEX برای تمام برنامه نویسان

  • سطح دوره: متوسط
  • مدت زمان 5:22:58
  • اخرین بروزرسانی 2023/02/18

مباحث این دوره

26 درس5:22:58

مفاهیم RegEx

3Meta Character های مربوط به Repeat12:45
4مفهوم و کاربرد Optional Meta Character11:34
5Meta Character اعمال محدودیت (Limit Meta Character)9:56
6Meta Character های Begin و End9:03
7کار با Shorthand های رجکس13:31
8نحوه کار با Capturing Groups در رجکس11:21
9انواع Flag ها در RegEx9:59
10کار با LookAhead و LookBehind در RegEx17:02

پروژه Date

پروژه Decimal Number

پروژه Emoji converter

پروژه Instagram Links

پروژه های کاربردی دیگر با RegEx

سخن پایانی

96,000 تومان