آموزش جامع و پروژه محور Tailwind css

  • سطح دوره: متوسط
  • مدت زمان 4:5:48
  • اخرین بروزرسانی 2023/02/19

مباحث این دوره

21 درس4:5:48

سرفصل ها

4Colors00:12:13
5Spacing00:10:26
6Breakpoints00:07:21
7Container00:06:56
8شخصی سازی مقادیر – جلسه اول00:18:21
9شخصی سازی مقادیر – جلسه دوم00:23:45
10Custom Style00:09:31
11PseudoClass(hover. focus, …)00:05:34
12Layout00:15:24
13Flex & Grid00:12:21
14Spacing-200:05:58
15Sizing00:09:34
16Typography00:14:03
17Borders00:13:14
18Transitions & Animation00:09:16
19Transforms & Interactivity00:11:37
20Svg00:05:14
21سخنی با شما دانشجویان(مهم)00:05:33
350,000 تومان