پروژه های خلاقانه با Html و Css

در این دوره بیشتر از 30 طرح خلاقانه با Html و Css پیاده سازی خواهیم کرد و با پشتیبانی مادام العمری که این دوره دارید، در زمینه Html و Css به بهترین شکل تقویت خواهید شد. به طوری که بعد از گذراندن دوره بتوانید هر طرح خلاقانه ای که دوست دارید را پیاده سازی کرده و در پروژه هایی که توسعه می دهید از آن ها استفاده کنید. آموزش Html