امیر الهی

برنامه نویس فرانت اند

برنامه نویس Front-end ، مسلط به Vuejs ، علاقه مند به یادگیری مطالب جدید ، کوشا ، وقت شناس

تلگرام

ندارد

html&css
میزان مهارت 95%
VueJS
میزان مهارت 85%
javascript
میزان مهارت 80%
git
میزان مهارت 70%

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!