-50%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش جامع و پروژه محور Tailwind css

175,000 تومان
248 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش ۲۰ کتابخانه کاربردی ReactJS برای بازارکار

228,000 تومان
1056 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش تخصصی Redux مقدماتی تا پیشرفته

280,000 تومان
1034 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Next.js بصورت پروژه محور

340,000 تومان
1031 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش PWA بصورت پروژه محور

342,000 تومان
218 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش git و github

204,000 تومان
385 دانشجو
-60%

اموزش بک اند

دوره حرفه ای MERN STACK

498,000 تومان
70 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش کاربردی Typescript بصورت پروژه محور

540,000 تومان
231 دانشجو
-60%
1,740,000 تومان
175 دانشجو
-100%
تومان
11152 دانشجو
-60%
1,260,000 تومان
176 دانشجو
-60%
247,800 تومان
124 دانشجو
-60%
114,000 تومان
254 دانشجو
-60%
150,000 تومان
161 دانشجو
-60%
270,000 تومان
561 دانشجو
-60%

اموزش بک اند

Api نویسی با Nodejs

348,000 تومان
302 دانشجو
-60%
165,000 تومان
186 دانشجو
-60%
168,000 تومان
582 دانشجو
-60%
174,000 تومان
258 دانشجو
-60%
150,000 تومان
587 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Canvas برای برنامه نویسان فرانت‌اند

177,000 تومان
331 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

بررسی تخصصی سوالات مصاحبه‌ای JS

270,000 تومان
259 دانشجو
-60%
246,000 تومان
401 دانشجو
-60%
174,600 تومان
551 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش 20 کتابخانه جاوااسکریپت برای بازار کار

198,000 تومان
571 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

پروژه های خلاقانه با جاوااسکریپت

210,000 تومان
622 دانشجو
-60%
192,600 تومان
667 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

پروژه های خلاقانه با Html و Css

تومان
13436 دانشجو
-50%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش حرفه ای طراحی قالب با Html Css FlexBox از صفر

221,250 تومان
781 دانشجو
-60%
1,720,000 تومان
1102 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش اصولی RegEX برای تمام برنامه نویسان

96,000 تومان
569 دانشجو