-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش 20 کتابخانه جاوااسکریپت برای بازار کار

99,000 تومان
448 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Canvas برای برنامه نویسان فرانت‌اند

88,500 تومان
266 دانشجو
-100%
تومان
19629 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش FlexBox پروژه محور

تومان
8815 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش git و github

102,000 تومان
228 دانشجو
-100%
تومان
21843 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش NPM برای جاوااسکریپت کارها

تومان
8117 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش PWA بصورت پروژه محور

171,000 تومان
134 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش اصولی RegEX برای تمام برنامه نویسان

48,000 تومان
440 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش بوت استرپ 5 مقدماتی تا پیشرفته (2021)

64,500 تومان
956 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش پروژه محور CSS Grid + پروژه لندینگ رستوران

تومان
9744 دانشجو
-50%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش حرفه ای طراحی قالب با Html Css FlexBox از صفر

147,500 تومان
592 دانشجو