-100%
تومان

امنیت

آموزش پایتون با گرایش امنیت | پایتون سیاه

57,600 تومانبازپرداخت نقدی
576,000 تومان

امنیت

آموزش شبکه با گرایش امنیت | Black Network

32,100 تومانبازپرداخت نقدی
321,000 تومان

امنیت

اموزش لینوکس با گرایش امنیت

29,100 تومانبازپرداخت نقدی
291,000 تومان

امنیت

تست نفوذ با کالی لینوکس – PWK [سناریو محور]

41,000 تومانبازپرداخت نقدی
410,000 تومان
1,200,000 تومان