-70%

اموزش بک اند

Api نویسی با Nodejs

174,000 تومان
251 دانشجو
-70%
123,900 تومان
84 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش 20 کتابخانه جاوااسکریپت برای بازار کار

99,000 تومان
448 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Canvas برای برنامه نویسان فرانت‌اند

88,500 تومان
266 دانشجو
-100%
تومان
19627 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش FlexBox پروژه محور

تومان
8813 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش git و github

102,000 تومان
228 دانشجو
-100%
تومان
21838 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش NPM برای جاوااسکریپت کارها

تومان
8116 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش PWA بصورت پروژه محور

171,000 تومان
134 دانشجو
-100%
تومان
5947 دانشجو
-70%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش اصولی RegEX برای تمام برنامه نویسان

48,000 تومان
440 دانشجو