-60%

اموزش بک اند

Api نویسی با Nodejs

348,000 تومان
327 دانشجو
-60%
247,800 تومان
149 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش 20 کتابخانه جاوااسکریپت برای بازار کار

198,000 تومان
613 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش ۲۰ کتابخانه کاربردی ReactJS برای بازارکار

228,000 تومان
1089 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Canvas برای برنامه نویسان فرانت‌اند

177,000 تومان
355 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش FlexBox پروژه محور

تومان
12188 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش git و github

204,000 تومان
457 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Next.js بصورت پروژه محور

340,000 تومان
1066 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش NPM برای جاوااسکریپت کارها

تومان
11051 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش PWA بصورت پروژه محور

342,000 تومان
247 دانشجو
-100%
تومان
8135 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش اصولی RegEX برای تمام برنامه نویسان

96,000 تومان
625 دانشجو