اموزش بک اند

Api نویسی با Nodejs

58,000 تومانبازپرداخت نقدی
580,000 تومان

پایتون

Data Visualization با پایتون

41,300 تومانبازپرداخت نقدی
413,000 تومان

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش 20 کتابخانه جاوااسکریپت برای بازار کار

33,000 تومانبازپرداخت نقدی
330,000 تومان

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Canvas برای برنامه نویسان فرانت‌اند

29,500 تومانبازپرداخت نقدی
295,000 تومان
-100%
تومان
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش FlexBox پروژه محور

تومان

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش git و github

34,000 تومانبازپرداخت نقدی
340,000 تومان
-100%
تومان
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش NPM برای جاوااسکریپت کارها

تومان

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش PWA بصورت پروژه محور

57,000 تومانبازپرداخت نقدی
570,000 تومان
-100%
تومان

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش اصولی RegEX برای تمام برنامه نویسان

16,000 تومانبازپرداخت نقدی
160,000 تومان