-60%

اموزش بک اند

Api نویسی با Nodejs

348,000 تومان
302 دانشجو
-60%
247,800 تومان
124 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش 20 کتابخانه جاوااسکریپت برای بازار کار

198,000 تومان
562 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش ۲۰ کتابخانه کاربردی ReactJS برای بازارکار

228,000 تومان
1053 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Canvas برای برنامه نویسان فرانت‌اند

177,000 تومان
326 دانشجو
-100%
تومان
22378 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش FlexBox پروژه محور

تومان
10326 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش git و github

204,000 تومان
380 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش Next.js بصورت پروژه محور

340,000 تومان
1027 دانشجو
-100%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش NPM برای جاوااسکریپت کارها

تومان
9571 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش PWA بصورت پروژه محور

342,000 تومان
215 دانشجو
-100%
تومان
6921 دانشجو