آموزش دستورات شرطی در پایتون

علی علیزاده
1402/10/30
446
آموزش دستورات شرطی در پایتون

دستورات شرطی در پایتون یکی از مهم‌ترین مباحث این زبان برنامه‌نویسی هستند. در حقیقت شرط در پایتون یک بخش مهم در هر دوره آموزش پایتون است. این دستورات اجازه می‌دهند تا بر اساس شرایط مشخصی، تصمیم‌گیری کنند که کدام بخش‌ها از برنامه باید اجرا شود و کدا–م بخش‌ها باید رد شوند. در پایتون، ساختارهای شرطی از دستور if، elif و else تشکیل می‌شوند. در این مطلب ما هر یک از این دستورها را به طور دقیق و با ذکر مثال توضیح می‌دهیم.

به عنوان مثال، در این مطلب می‌خوانید که دستور if در پایتون به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد تا یک بلوک کد را اجرا کند، در صورتی که یک شرط خاص صحیح باشد. اگر شرط if درست باشد، بلوک کد داخل if اجرا می‌شود و در غیر این صورت برنامه به بلوک کد بعدی می‌رود.

دستور if-else نیز به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد تا یک بلوک کد را اجرا کند، در صورتی که یک شرط خاص صحیح باشد، و در غیر این صورت بلوک کد دیگری را اجرا کند. اگر شرط if درست باشد، بلوک کد داخل if اجرا می‌شود و در غیر این صورت، بلوک کد داخل else اجرا می‌شود.

علاوه بر این موارد، دستور if-elif-else به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد تا چندین شرط را بررسی کند و بر اساس شرایط مختلف، بلوک‌های کد متفاوتی را اجرا کند. برنامه از شرط if شروع می‌کند و در صورتی که شرط if درست باشد، بلوک کد مربوطه اجرا می‌شود. اگر شرط if نادرست باشد، برنامه به دستور elif بررسی می‌کند و در صورتی که شرط elif درست باشد، بلوک کد مربوطه اجرا می‌شود. در صورتی که هیچ یک از شروط if و elif درست نباشند، بلوک کد داخل else اجرا می‌شود. این مقدمات به شما کمک می‌کند تا درک واضحی از دستورات شرطی در پایتون پیدا کنید و آماده یادگیری مطالب تخصصی‌تر شوید.

این مقاله، کامل‌ترین آموزش دستورات شرطی در پایتون را به شما ارائه می‌دهد. همچنین به بیان دقیق‌تر ساختار دستورات شرطی در پایتون و نحوه استفاده از آن‌ها می‌پردازد.

ساختار شرط در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

ساختار شرط در پایتون از دستورات if، elif و else تشکیل می‌شود. در این ساختار، شرط‌ها با استفاده از عبارات منطقی مانند مقایسه‌ها و عملگرهای منطقی بررسی می‌شوند. اگر یک شرط صحیح باشد، بلوک کد مربوطه اجرا می‌شود و در غیر این صورت، برنامه به شرط بعدی می‌رود و آن را بررسی می‌کند. در صورتی که هیچ یک از شروط بالا برقرار نباشند، بلوک کد داخل else اجرا می‌شود.

اموزش پایتون

برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم یک برنامه بنویسیم که بررسی کند آیا یک عدد مثبت است یا منفی یا صفر. در این مثال، ابتدا عددی را از کاربر دریافت می‌کنیم و سپس با استفاده از ساختار شرط، بررسی می‌کنیم که آیا عدد وارد شده بزرگتر از صفر است، کوچکتر از صفر است یا برابر با صفر است. سپس پیام مناسب به کاربر نمایش داده می‌شود.

دستور if یک شرط را بررسی می‌کند و در صورتی که این شرط صحیح (True) باشد، بلوک کد داخل if اجرا می‌شود. دستور if-else به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد تا یک شرط را بررسی کند و در صورت برقراری آن، بلوک کد داخل if را اجرا کند و در غیر این صورت، بلوک کد داخل else را اجرا کند.

دستور if-elif-else وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیش از یک شرط را بررسی کرده و بلوک کد مربوطه را بر اساس شرایط مختلف اجرا کند. استفاده از دستور elif به معنای “در غیر این صورت اگر” است.

کاربردهای دستورات شرطی در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

دستورات شرطی برای اجرای بلاک‌های کد مختلف بر اساس شرایط مشخصی استفاده می‌شوند. این دستورات به شما اجازه می‌دهند تا برنامه‌هایی را بنویسید که بر اساس وقوع یا نوع شرایط مختلف، دستورات مختلفی را اجرا کنند. در زیر برخی از کاربردهای مهم دستورات شرطی در پایتون را مشاهده می‌کنید:

 • انتخاب شرطی (Conditional Selection)

شرط‌ها اجازه می‌دهند تا برنامه شما راه‌حل‌های مختلفی را بر اساس شرایط متفاوت انتخاب کند. به عنوان مثال، شما می‌توانید با استفاده از دستور if برنامه‌ای بنویسید که بررسی کند آیا یک عدد مثبت است یا منفی و سپس بسته به این شرط، بلاک کد مربوطه را اجرا کند.

 • تکرار شرطی (Conditional Looping)

شرط‌ها به شما اجازه می‌دهند تا تکرار یک بلاک کد را بر اساس شرایط خاصی انجام دهید. برای مثال، با استفاده از دستور while و یک شرط بررسی می‌کنید که آیا یک شرط خاص برقرار است یا نه، و تا زمانی که شرط برقرار باشد، بلاک کد داخلی را تکرار می‌کنید.

 • بررسی ورودی کاربر (User Input Validation)

شرط‌ها می‌توانند برای بررسی و اعتبارسنجی ورودی کاربر بسیار مفید باشند. با استفاده از دستور if می‌توانید شرایط مختلفی را بررسی کنید و در صورتی که ورودی کاربر با شرایط مطابقت داشت، بلاک کد مربوطه را اجرا کنید. به عنوان مثال، می‌توانید یک برنامه بنویسید که اعداد مثبت وارد شده توسط کاربر را قبول کند و در صورت وارد کردن عدد منفی، پیام خطا را چاپ کند.

 • انجام عملیات مختلف (Performing Different Operations)

شرط‌ها به شما اجازه می‌دهند تا برنامه را بر اساس شرایط مختلف به صورت متفاوت اجرا کنید. به عنوان مثال، می‌توانید با استفاده از دستور if و else در یک برنامه، اگر یک شرط برقرار باشد، یک عملیات را انجام دهید و در غیر این صورت، عملیات دیگری را انجام دهید.

 • انجام عملیات تکراری (Performing Repetitive Operations)

شرط‌ها می‌توانند برای انجام عملیات تکراری در صورت برقراری شرایط مشخص استفاده شوند. مثلاً با استفاده از دستور if و break در یک حلقه (loop) می‌توانید برنامه را تا زمانی که یک شرط خاص برقرار است، تکرار کنید و در صورت برقراری شرط مشخص، حلقه را توقف دهید.

دستور if و else در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

دستور if و else در پایتون دو قسمت اصلی ساختار شرطی در پایتون هستند. این دو دستور به برنامه نویس اجازه می‌دهند بر اساس برقراری یا عدم برقراری یک شرط، بلوک کد مربوطه را اجرا کند.

دستور if یک شرط را بررسی می‌کند و در صورت برقراری آن، بلوک کد داخل if اجرا می‌شود. به عنوان مثال برای دستور if در پایتون، فرض کنید می‌خواهیم یک برنامه بنویسیم که سن کاربر را بررسی کند و در صورتی که سن او بالای 18 سال باشد، پیامی را نمایش دهد. می‌توان از دستور if به صورت زیر استفاده کرد:

age = int(input("سن خود را وارد کنید":))
if age > 18:
Print("شما مجاز به ورود هستید".)

در این مثال، ابتدا سن کاربر را دریافت می‌کنیم و سپس با استفاده از دستور if، بررسی می‌کنیم که آیا سن او بیشتر از 18 است یا خیر. اگر شرط صحیح باشد، پیام “شما مجاز به ورود هستید” نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید از همین مثال ساده برای تمرین if در پایتون استفاده کنید و مهارت شرط گذاری خود را ارتقا دهید.

اموزش پایتون

دستور else نیز به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد بلوک کدی را اجرا کند که شامل تمامی عملیاتی است که باید در صورت عدم برقراری شرط در دستور if انجام شوند. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که سن کاربر را بررسی کند و در صورتی که سن او بالای 18 سال باشد، پیامی را نمایش دهد و در غیر این صورت، پیام دیگری را نمایش دهد. می‌توان از دستور if-else به صورت زیر استفاده کرد:

age = int(input("سن خود را وارد کنید: "))
if age > 18:
print("شما مجاز به ورود هستید.")
else:
print("شما مجاز به ورود نیستید.")

در این مثال، سن کاربر را دریافت می‌کنیم و با استفاده از دستور if-else، بررسی می‌کنیم که آیا سن او بیشتر از 18 سال است یا خیر. اگر شرط برقرار باشد، پیام “شما مجاز به ورود هستید” نمایش داده می‌شود و در غیر این صورت، پیام “شما مجاز به ورود نیستید” نمایش داده می‌شود.

بلوک کد داخل else نیز باید توسط برنامه‌نویس تعریف شود و با یک تب فاصله برجسته شود. اگر شرط در دستور if برقرار نباشد (مقدار آن False باشد)، بلوک کد داخل else اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، دستور else به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد بلوک کد متفاوتی را در صورت عدم برقراری شرط اجرا کند.

ساختار if و else قابل ترکیب و تو در تو نیز هستند. به عنوان مثال، می‌توان یک دستور if داخل بلوک کد else دیگر قرار داد و به این صورت ساختار شرطی چندگانه‌ای ایجاد کرد.

دستور elif در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

دستور elif از مهم‌ترین دستورات شرطی در پایتون بوده و برای ایجاد یک شرط میانی در ساختار شرطی if-else استفاده می‌شود؛ کلمه elif به معنای “در غیر این صورت اگر” است و به برنامه‌نویس اجازه می‌دهد بیش از یک شرط را بررسی کند.

دستور elif بعد از دستور if و قبل از دستور else قرار می‌گیرد. بلاک کد داخل هر یک از elif ها تنها زمانی اجرا می‌شود که شرط مربوط به آن elif برقرار باشد و شروط قبلی برقرار نباشند.

با استفاده از دستور elif می‌توانید چندین شرط مرتبط را بررسی کنید. این به شما امکان می‌دهد برنامه را به صورت گسترده‌تر و پویاتر نوشته و عملکرد متفاوتی در واکنش به شرایط مختلف داشته باشید.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید برنامه‌ای بنویسید که نمره دانش‌آموز را بررسی کند و بر اساس محدوده‌های نمره، پیام مناسبی را نمایش دهد. در این مثال، نمره دانش‌آموز را دریافت می‌کنیم و سپس با استفاده از دستور if، elif و else، نمره را بررسی می‌کنیم. بسته به محدوده‌های نمره، پیام‌های متفاوتی نمایش داده می‌شود.

به عنوان یک مثال دیگر، فرض کنید می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسیم که یک عدد را بررسی کند و در صورتی که عدد مثبت باشد، پیام “عدد مثبت است” را نمایش دهد، در صورتی که عدد صفر باشد، پیام “عدد صفر است” را نمایش دهد و در غیر این صورت، پیام “عدد منفی است” را نمایش دهد.

num = int(input("عدد را وارد کنید: "))
if num > 0:
print ("عدد مثبت است")
elif num == 0:
print("عدد صفر است")
else:
print("عدد منفی است")

در این مثال، ابتدا عددی را از کاربر دریافت می‌کنیم و سپس با استفاده از دستور if-elif-else، بررسی می‌کنیم که عدد بیشتر از صفر است یا برابر با صفر است یا کوچکتر از صفر است. سپس پیام مناسب به کاربر نمایش داده می‌شو

شرط تو در تو در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

شرط تو در تو (nested condition) در پایتون به معنای استفاده از یک ساختار شرطی داخلی در داخل یک ساختار شرطی دیگر است. به این ترتیب، بلاک کد داخلی فقط در صورتی اجرا می‌شود که شرط خارجی برقرار باشد. با استفاده از شرط تو در تو، می‌توانید یک سطح بیشتر از پیچیدگی و شرایط متعدد را در برنامه‌های خود ایجاد کنید.

در زیر یک مثال ساده از شرط تو در تو در پایتون آورده شده است:

x = 5
y = 10
if x > 0:
if y > 0:
print("x و y هر دو مقدار مثبت هستند")
else:
print("x مقدار مثبت است، اما y مقدار منفی است")

در این مثال، دو متغیر x و y را مقداردهی اولیه می‌کنیم. سپس با استفاده از شرط تو در تو، دو شرط بررسی می‌شوند. اگر x بزرگتر از صفر باشد، سپس شرط داخلی بررسی می‌شود. اگر همچنین y نیز بزرگتر از صفر باشد، پیام “x و y هر دو مقدار مثبت هستند” نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت، پیام “x مقدار مثبت است، اما y مقدار منفی است” نمایش داده می‌شود. در صورتی که x از صفر کوچکتر باشد، پیام “x مقدار منفی است” نمایش داده می‌شود.

مهم است به خاطر داشته باشید که برای استفاده از شرط تو در تو، باید بلاک کد داخلی را با استفاده از فاصله‌بندی (indentation) درون بلاک کد خارجی قرار دهید. این فاصله‌بندی به پایتون اعلام می‌کند که کد داخلی به بلاک شرطی خارجی تعلق دارد.

حلقه شرطی در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

حلقه شرطی (conditional loop) در پایتون یک ساختار کنترلی است که به شما اجازه می‌دهد تا یک بلاک کد را تکراراً اجرا کنید تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد. پیش از این در مقاله حلقه‌ها در پایتون، توضیحات کامل‌تری را ارائه دادیم. با این حال در این بخش نیز حلقه‌ها را بررسی می‌کنیم. در پایتون، دو نوع حلقه شرطی وجود دارد: حلقه while و حلقه for.

 1. حلقه while

در این نوع حلقه، بلاک کد تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد، تکرار می‌شود. بلاک کد داخل حلقه while تا زمانی که شرط برقرار باشد اجرا می‌شود. پس از اجرای بلاک کد، شرط مجدداً بررسی می‌شود. اگر شرط هنوز برقرار باشد، بلاک کد دوباره اجرا می‌شود و این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که شرط نادرست شود.

به عنوان مثال، در کد زیر حلقه while برای چاپ اعداد از ۱ تا ۵ استفاده شده است:

i = 1
while i <= 5:
  print(i)
  i = i + 1

این برنامه اعداد ۱ تا ۵ را در خروجی چاپ می‌کند. ابتدا متغیر i را به مقدار ۱ مقداردهی اولیه می‌کنیم. سپس در بلاک کد داخل حلقه while، مقدار i را چاپ می‌کنیم و سپس آن را یک واحد افزایش می‌دهیم. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که i بزرگتر از ۵ شود و شرط while نادرست شود.

 1. حلقه for

در این نوع حلقه، برای هر عنصر از یک ترتیب قابل تکرار (مانند لیست، رشته و غیره)، بلاک کد تکرار می‌شود. در این حلقه، برای هر عنصر در ترتیب قابل تکرار، بلاک کد اجرا می‌شود. در هر مرحله، مقدار عنصر مورد نظر به متغیر مشخص شده اختصاص داده می‌شود و سپس بلاک کد اجرا می‌شود.

نحوه شرط گذاری در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

در پایتون، شرط‌ها به صورت بولین (Boolean) بیان می‌شوند، به این معنی که یک عبارت یا مقایسه‌ای حاصل از دو عبارت را بررسی می‌کنند و مقدار True یا False را برمی‌گردانند. در این بخش، کار با دستورات شرطی در پایتون را بررسی می‌کنیم:

عملگرهای مقایسه

در پایتون، می‌توان از عملگرهای مقایسه برای بررسی روابط بین دو مقدار استفاده کرد. عملگرهای مقایسه عبارتند از:

نام علامت عملکرد
مساوی == بررسی مساوی بودن دو مقدار
نامساوی != بررسی نامساوی دو مقدار
بزرگترین > بررسی بزرگتر بودن یک مقدار نسبت به دیگری
کوچکترین < بررسی کوچکتر بودن یک مقدار نسبت به دیگری
بزرگتر یا مساوی >= بررسی بزرگتر یا مساوی بودن یک مقدار نسبت به دیگری
کوچکتر یا مساوی <= بررسی کوچکتر یا مساوی بودن یک مقدار نسبت به دیگری

عملگرهای منطقی

می‌توان از عملگرهای منطقی برای ترکیب دستورات شرطی در پایتون استفاده کرد. عملگرهای منطقی عبارتند از:

نام علامت عملکرد
و and بررسی همزمان برقرار بودن دو شرط
یا or بررسی برقرار بودن حداقل یکی از دو شرط
نه not منفی کردن یک شرط

اموزش پایتون

استفاده از if

دستور if در پایتون برای اجرای یک بلاک کد به وفور استفاده می‌شود. ساختار کلی به صورت زیر است:

if i:

در اینجا i شرط ما است.

اگر شرط برقرار باشد (یعنی مقدار بولی True را برگرداند)، بلاک کد داخل if اجرا خواهد شد. در غیر این صورت، بلاک کد داخل if نادیده گرفته می‌شود.

استفاده از else

دستور else به همراه if برای اجرای بلاک کدی در صورتی که شرط اولیه برقرار نباشد، استفاده می‌شود. بلاک کد داخل else فقط در صورتی اجرا می‌شود که شرط اولیه (در بخش if) نادرست باشد. ساختار کلی این شرط به صورت زیر است:

if i:
#بلاک کدی که در صورت برقرار بودن شرط اجرا می‌شود 

else:
#بلاک کدی که در صورت برقرار نبودن شرط اجرا می‌شود

استفاده از elif

دستور elif برای بررسی چندین شرط متوالی استفاده می‌شود. ساختار کلی if-elif-else به صورت زیر است:

if شرط ۱:
#بلاک کدی که در صورت برقرار بودن شرط ۱ اجرا می‌شود 

elif شرط ۲:
#بلاک کدی که در صورت برقرار بودن شرط ۲ اجرا می‌شود 

elif شرط ۳:
#بلاک کدی که در صورت برقرار بودن شرط ۳ اجرا می‌شود

در این ساختار، شرط‌ها به ترتیب بررسی می‌شوند و بلاک کد داخل شرطی که اولین بار برقرار باشد، اجرا می‌شود. در صورتی که هیچ یک از شروط بالا برقرار نباشند، بلاک کد داخل else اجرا می‌شود.

دقت داشته باشید که برای ترکیب شرط‌ها و استفاده پیچیده‌تر از حلقه‌ها، می‌توان از پرانتزها () استفاده کرد تا اولویت عملگرها را مشخص کنید.

این مثال نشان می‌دهد چگونه از ساختارهای شرطی در پایتون استفاده کنید:

x = 5
if x > 0:
  print("x is positive")
elif x < 0:
print("x is negative")
else:
print("x is zero")

این برنامه بررسی می‌کند که x بزرگتر، کوچکتر یا مساوی با صفر است و پیام مناسب را چاپ می‌کند. در این مثال، شرط اولیه برقرار نیست (x برابر 5 است)، بنابراین شرط دوم بررسی می‌شود و x is positive چاپ می‌شود.

مزایای دستورات شرطی

دستورات شرطی در پایتون

استفاده از دستورات شرطی در پایتون دارای مزایای متعددی است. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنیم:

 1. اجرای شرطی برنامه

دستورات شرطی به شما امکان می‌دهند تا برنامه‌هایی را بنویسید که بر اساس شرایط مختلف، بلاک‌های کد متفاوت را اجرا کنند. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا منطق و رفتار برنامه‌های خود را بر اساس ورودی‌ها، مقادیر متغیرها و شرایط مختلفی که ممکن است در طول اجرای برنامه پیش بیایند، تعریف کنید.

 1. تصمیم‌گیری بر اساس شرایط

با استفاده از دستورات شرطی، می‌توانید تصمیم‌هایی را بر اساس شرایطی که در برنامهتان وجود دارد، اتخاذ کنید. این شرایط می‌توانند مربوط به مقادیر متغیرها، ورودی کاربر، عملیات ریاضی و غیره باشند. به عنوان مثال، شما می‌توانید برنامه‌ای بنویسید که بررسی کند آیا یک عدد فرد است یا زوج و بر اساس این شرط، عملیات مختلفی انجام دهد.

 1. اعتبارسنجی ورودی کاربر

دستورات شرطی به شما امکان می‌دهند تا ورودی کاربر را بررسی کرده و اعتبارسنجی کنید. با استفاده از شرط‌ها می‌توانید بررسی کنید که آیا ورودی کاربر با الگوها و محدودیت‌های مورد نیاز شما مطابقت دارد یا خیر. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا از ورودی‌های نامناسب و نادرست جلوگیری کنید و به کاربر اعلام کنید که ورودی اشتباه است.

 1. انتخاب مسیر اجرا

با استفاده از دستورات شرطی، می‌توانید مسیر اجرای برنامه را تغییر دهید. با توجه به شرایط ورودی یا وضعیت‌های متغیرها، می‌توانید برنامه را به طور پویا به بخش‌های مختلف هدایت کنید. به عبارت دیگر، شما می‌توانید برنامه‌هایی بنویسید که بر اساس شرایط مختلف، عملکرد و رفتار متفاوتی داشته باشند.

 1. جلوگیری از خطاها و اشتباهات

با استفاده از دستورات شرطی، می‌توانید از خطاها و اشتباهات جلوگیری کنید. با بررسی شرایط و ورودی‌ها، می‌توانید برنامه را به طور مناسبی مدیریت کنید و در صورت بروز شرایط نامناسب، اجرای برنامه را متوقف کنید یا اقدامات لازم را برای رفع خطاها انجام دهید.

 1. افزایش قابلیت خوانایی برنامه

استفاده از دستورات شرطی به شما کمک می‌کند تا برنامه‌هایی با قابلیت خوانایی بالا بنویسید. با قرار دادن شرایط و دستورات شرطی مناسب، می‌توانید برنامه را به قسمت‌های کوچکتر و قابل فهم‌تری تقسیم کنید و فرایند اجرا را به طور واضح و قابل فهم نشان دهید.

 1. ایجاد برنامه‌های تصمیم‌گیری هوشمند

از طریق استفاده از دستورات شرطی پیچیده، می‌توانید برنامه‌هایی بنویسید که قادر به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر باشند. با ترکیب شرایط مختلف و تعداد زیادی از دستورات شرطی، می‌توانید برنامه‌هایی بنویسید که بر اساس ورودی‌ها و شرایط مختلف، تصمیمات پیچیده‌تری بگیرند و به صورت هوشمندانه عمل کنند.

اموزش پایتون

دستورات شرطی در پایتون به شما امکان می‌دهند تا برنامه‌هایی با رفتار پویا و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شرایط بنویسید که قابلیت انعطاف و پاسخگویی به محیط و شرایط مختلف را داشته باشند. این قابلیت‌ها باعث می‌شوند که برنامه‌های شما بهتر و کارآمدتر عمل کنند و بازدهی بالاتری داشته باشند.

کسب مهارت شرط گذاری در پایتون

دستورات شرطی در پایتون

برای کسب مهارت در شرط گذاری در پایتون، می‌توانید از روش‌ها و منابع مختلفی استفاده کنید. درک مفاهیم پایه شرط‌ها از جمله عملگرهای مقایسه‌ای، عملگرهای منطقی و ساختار دستوری if-else بسیار مهم است. مطالعه و درک دقیق این مفاهیم اولین گام در کسب مهارت شرط‌گذاری است.

تمرین و تکرار

حل مثال‌ها و تمرین‌ها که شامل شرط‌های مختلف هستند، به شما کمک می‌کند تا مفاهیم را در عمل به کار ببرید و با نحوه استفاده از شرط‌ها در پایتون آشنا شوید. می‌توانید از کتاب‌ها، منابع آموزشی آنلاین و پلتفرم‌های آموزش برنامه‌نویسی استفاده کنید. برای تثبیت مهارت شرط‌گذاری، می‌توانید به صورت عملی پروژه‌های کوچک و تمرین‌های عملی را انجام دهید. برای مثال، می‌توانید برنامه‌های ساده‌ای بنویسید که بر اساس شرایط ورودی، خروجی متفاوتی تولید کنند.

مطالعه مستندات

مطالعه مستندات رسمی پایتون که در وبسایت Python.org قابل دسترسی است، به شما اطلاعات جامعی در مورد دستورات شرطی و نحوه استفاده از آنها در زبان پایتون ارائه می‌دهد. همچنین  بسیاری از منابع آموزشی آنلاین، ویدئوها، دوره‌های آموزشی و وبلاگ‌ها، مفاهیم شرط‌گذاری را به شما آموزش می‌دهند.

شرکت در پروژه‌های واقعی مانند پروژه‌های منبع باز و چالش‌های برنامه‌نویسی، به شما فرصت می‌دهد تا شرایط واقعی را بررسی کنید و مهارت شرط‌گذاری خود را به چالش بکشید. همچنین شرکت در انجمن‌ها و گروهای برنامه‌نویسی به شما امکان می‌دهد تا با سوالات و مشکلات دیگر برنامه‌نویسان در مورد شرط‌گذاری در پایتون در تعامل باشید و از تجربیات آنها بهره‌برداری کنید.

کتاب‌های آموزشی پایتون و برنامه‌نویسی عمومی نیز می‌توانند به شما کمک کنند تا مهارت شرط‌گذاری را در پایتون بهبود بخشید.

چگونه در پایتون حرفه‌ای‌تر شویم؟

در این مطلب به بررسی دستورات شرطی در پایتون و نحوه شرط گذاری در پایتون پرداختیم. همچنین به کاربردها و مزایای شرط گذاری در پایتون اشاره کردیم. این مطالب سبب می‌شوند تا شما درک کامل و واضحی از شرط در پایتون داشته باشید و آماده یادگیری مفاهیم تخصصی‌تر در این زمینه شوید. اگر قصد دارید دستورات شرطی در پایتون را به صورت حرفه‌ای آموزش ببینید.

با خواندن مقالات مختلف احتمالا بتوانید تا حدی به بخش‌های مختلف پایتون مسلط شوید اما قطعا بی‌برنامه بودن و اصولی نبودن مسیر یادگیری باعث می‌شود شما نسبت به زبان برنامه نویسی پایتون دلسرد شوید یا اینکه آن را بصورت کامل یاد نگیرید؛ اما نگران این موضوع نباشید، تیم سبزلرن برای شما آموزش صفر تا صد پایتون را بصورت کاملا رایگان قرار داده تا بتوانید به‌صورت اصولی و حرفه‌ای در زبان پایتون متخصص شوید. اما این همه ماجرا نیست!! این دوره علاوه بر رایگان بودن آن، دارای پشتیبانی انلاین نیز هست و هرکجا به هر مشکلی برخوردید، افراد متخصص در این زبان آماده پاسخگویی به اشکالات و سوالات شما هستند، چی بهتر از این؟ پس فرصت را غنیمت بشمرید و همین الان در این دوره شرکت کنید و بصورت تخصصی یادگیری خودتان را شروع کنید.

اموزش پایتون

نظرات
ثبت نظر جدید

نظری برای این مقاله ثبت نشده است

آموزش پایتون